Wyprawy rowerowe

 

Wyprawy rowerowe

Trasy rowerowe przygotowane przez Rejonowy Klub Sportowy Drywiatycz (na te trasy można zabrać ze sobą do towarzyszenia instruktora)

1. Brasław - Maskowicze - Brasław (1,2,3)

  • Długość: 22 km
  • Typ nawierzchni drogowej: asfaltowa
2. Brasław - Maskowicze - Słobódka (1,2,3,4,5)
  • Długość 33 km
  • Typ nawierzchni drogowej: asfaltowa

3. Brasław - Maskowicze -Słobódka - Muzeum Kota Brasika - Majak - Brasław (1,2,3,4,5,6,7)

  • Długość: 60 km
  • Typ nawierzchni drogowej: asfaltowa, żwirowa

4. Brasław - Góra Majak (1,7)

  • Długość: 29 km
  • Typ nawierzchni drogowej: asfaltowa

5. Wokół jezior (trasa żółta)

  • Długość: 32 km
  • Typ nawierzchni drogowej: asfalt, grunt, żwir